Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


Археогеофизика

Напоследък всички признават, че археологическите разкопки по своята същност са деструктивни и невъзвратимо увреждат средата, а нерядко и паметниците. Извършването на предшестващи недеструктивни изследвания все повече навлиза, като задължителен етап в археологическите проучвания.
Чрез геофизични методи се изработват 2D карти и срезове, 2D разрези и 3D модели на обекта по недеструктивен път. Така благодарение на комплексните геофизични изследвания, още преди да сме забили лопатата, ние знаем какво ни очаква.
Освен спестените средства се постига възможно най-голяма точност при определяне на преспективни зони и се оптимизира работата на разкриващия екип

Март 2013, отново бяхме поканени да извършим георадарно проучване на тракийска гробница.
Основна задача на проучването е локализирането на археологически структури на територия с площ 15,6 дка, включващи могилата и територията около нея. Проучването се проведе на два етапа - полеви трасирания и измервания, и камерални обработки и интерпретации на получените резултати. Анимацията и крайния резултат от проучването може да видите на видеото в ляво.

След много добрите отзиви, на фирмата бе възложено георадарно проучване на стария град на Созопол. Георадарното обследване имаше за цел да изясни местоположението на Южната укрепителна система на града. Резултатите ясно очертаха наличието на масивни структури, колони и арки, за които археолозите подозират, че е централен вход към града. Предоставения сведения може да рагледате в Доклад Созопол. Допълнителните георадарни проучвания установиха наличието на погребален саркофаг в църквата "св. Никола". Саркофагът бе разкопан и установено неговото съдържание.

Октомври 2012г., на фирмата бе възложено да извърши георадарно обследване за наличие на подземни археологически структури около съществуващ манастир. Обследваните зони бяха разделени на две - северна (Обследвана зона 1) и вътрешна (Обследвана зона 2). Обработката и интерпретацията на получените резултати доказаха наличието на археологически структури. Данните бяха потвърдени от археолога на обекта. Получената информация от проведеното проучване може да разгледате в Доклад манастир.

Забележка. Данни за местоположението на проучването са умишлено замаскирани.
георадар

На анимираната картина (в ляво), са визуализирани поредица от хоризонтални срезове на площадка с размери 50 на 50 метра. Данните са обработени в средата на REFLEX 3D. Интерпретацията на получените резултати дава представа за струпване на археологически обекти, визуализирани в бял цвят.
Георадарната мрежа използвана при проучването е прекарана през 2 метра. При сгъстяване на мрежата, георадарната апаратура позволява значително да се повиши резолюцията на поучените данни. Подбрани са серия от срезове, които дават представа за строежа на обектите на дадено дълбочинно ниво.

archaeology

При разкопаването на софийското метро, на метростанция ЦУМ, се предполагаше наличието на археологически обекти. На фирмата, бе възложено да извърши георадарно обследване на площада пред ЦУМ. Извършеното георадарно обследване, установи археологически структури. На радарграмата (в ляво) е показана методиката за дълбочинно определяне на архитектурни обекти.
След разкопаване на метросанцията, получената предварително геофизична информация бе наложена на реало разкопаните обекти нанесени на геодезическа подложка. (долу)

archaeology
БИАнет