Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


хидрогеология

Хидрогеология

В областта на хидрогеологията, фирмата проучва и оценява произхода, разпространението, физичните свойства и химичния състав на подземните води. Наши задачи са:
  • Намирането на подземните води, с цел тяхната експлоатация, в достатъчни количества с необходимото качество за битово и промишленото водоснабдяване или напояване.
  • Охраната на подземните води от замърсяване или изтощаване.
  • Борбата с подземните води срещу инженерни съоръжения и конструкции.
Фирмата изгражда всички видове тръбни сондажи и кладенци.
БИАнет