Начало      За контакти      БГ      EN      sitemap   


геология

За АС Геоинженеринг ООД


„АС Геоинженеринг” ООД е геолого-проучвателна фирма, регистрирана през 2000г. в гр.София. През същата година, получава членство в Българската търговско-промишлена палата и в Българската минна камара. Фирамта разполага с високо квалифициран професионален персонал от специалисти с научна и практическа насоченост от Българската академия на науките, Минно-геоложкия университет, Софийския университет, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Министерство на околната среда и водите, както и други специалисти, лицензирани в различни геоложки, строителни и геодезични направления. За нашите клиенти, ние предлагаме работа в затворен цикъл – от проектиране до изпълнение на строително-монтажните дейности, включващо извършване на хидрогеоложки, геофизични и геодезични проучвания, изготвяне на инженерно-геоложки и хидрогеоложки доклади, геодезични доклади, идейни и технически проекти, както и тяхното изпълнение. Всички дейности се извършват съобразно изискванията на инвеститора и в съответствие с действащите нормативни документи и стандарти. Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2008.
БИАнет